خبر اگرچه غيرعادي بود ولی با توجه به فروش چنددهميلياردي سی قسمت اول قهوه تلخ و سابقه آمدن بازيگر کره ای محبوب ديگر، يعني سانگ ايلگوك (جومونگ)، دورازذهن نشان نمیداد.

همشهری جوان درآخرین شماره خود(۲۹۳)، ماجرای آمدن یا نیامدن این بازیگرکره‌ای را بررسی و صحت وسقم آن را ازسازندگان قهوه تلخ پیگیری کرده است. اما آیا حضور بازیگران غیرایرانی به سینما وتلویزیون ایران کمک میکند؟

دو کارگردان سینمای ما که استفاده مناسبی از بازیگران خارجی داشته‌اند، پاسخ این سوال را داده‌اند.

حسن فتحی، کارگردان سریال «مدارصفر درجه» که ناتالی متی فرانسوی(ساراآستروک) درسریالش چهره شد و عباس رافعی کارگردان «تولدی دیگر» که دارین حمزه لبنانی، بازیگر فیلم «کتاب قانون»(مازیار میری) را به سینمای ایران معرفی کرد.

دویست و نود و سومین شماره همشهری جوان با موضوع یانگوم در ایران و عکسهای دیدنی از این بازیگر کرهای با چهرههای مشهور ایران، روی پیشخوان کیوسکهاست.