به گزارش مشرق در برنامه "حقایق مهیج" که درباره ساختمانهای ساخته دست بشر از شبکه "من و تو" پخش شده است، عبارت "خلیج ع ر ب ی" در روی نقشه نمایش داده شده در این برنامه دیده شد اما مدیران این شبکه هیچ اقدامی برای حذف این صحنه از برنامه خود انجام ندادند.

این اقدام این شبکه مورد اعتراض شدید تعدادی از مخاطبان آن نیز قرار گرفته است اما مدیران " من و تو " تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده اند.شبکه "من و تو" که پخش خود را از لندن در قالب دو کانال از پاییز سال جاری آغاز کرده است، تمرکز خود را بر تولید برنامه های سرگرمی، تفریحی بویژه رقص و خوانندگی با استفاده از جذابیتهای جنسی قرار داده است و با همکاری یک خواننده زن معروف، در حال پخش برنامه های خود است.