به گزارش ایلنا، سیدمحمد حسینی صبح امروز(۱۲ دی) در حاشیهی برگزاری نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: کارهای اجرائی روند اهدای هدیهی رئیسجمهور به خبرنگاران انجام شده و اسامی ۹۲۰۰ خبرنگار در سراسر کشور جهت دریافت هدیه ارسال شده است.
وی ادامه داد: اهدا‌ی هدیه‌ی رئیس‌جمهور به خبرنگاران در مرحله‌ی پایانی است و تصور می‌کنم از ده روز آینده پرداخت این هدیه آغاز شود. این هدیه در استان‌ها براساس یک زمان‌بندی توسط اداره کل ارشاد استان‌ها و در تهران توسط نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.
حسینی در پاسخ به سوالی، پیرامون ۵ نفر عضوی که در شورای عالی سینما توسط وزیر تعیین می‌شوند، گفت: براساس مصوبه‌ی هیات‌دولت ۵ نفر از اعضای اصلی شورایعالی سینما توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می‌شوند و اینکه این ۵ نفر چه کسانی باشند؛ از اختیارات وزیر است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تعداد این افراد را زیاد کنیم باید این مسئله مجددا در هیات دولت مطرح و مصوب شود.
حسینی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با تاسیس سازمان سینمایی؛ این سازمان از زیر پوشش وزارت ارشاد خارج میشود، گفت: چنین مسئلهای صحت ندارد. سازمان سینمایی زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت خواهد کرد و رئیس این سازمان مانند سازمانهایی همچون حج و زیارت، معاون وزیر است.