به گزارش افکارنیوز به نقل از afkarnews. irصراط، قدرت الله ایزدی همان آقارشید خودمان، که سالیان سال غم و غصه خود را خورد تامردم را بخنداند اکنون در بستر بیماریست. قدرت الله ایزدی که شغل اصلی اش معلمی است، سالها در تلویزیون و خصوصا شبکه استانی استان اصفهان با برنامه های طنز لحظات شادی را برای مردم رقم زده بود. حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.برخی از بازیگری های تلویزیونی قدرت الله ایزدی:

" کاراگاه رشید "(کارگردان: موسویان)؛ اصفهان، تهران شبکه ۳؛ ۱۳۸۵‌
" بخاطر من "(کارگردان: اکبر منصور فلاح)؛ اصفهان تهران، شبکه ۲؛ ۱۳۸۶ ‌
" ارثیه پدری "(کارگردان: حسین احمدی)؛ اصفهان تهران، شبکه ۱؛ ۱۳۸۱ ‌
" دنیای آینده "(کارگردان: جغتایی)؛ تهران؛ ۱۳۷۰ ‌
" اتل متل توتوله "(کارگردان: جعفری)؛ تهران؛ ۱۳۶۸ ‌
" گردو(کارگردان: محمد روضاتی)؛ اصفهان؛ ۱۳۷۵ ‌
" خشت اول "(کارگردان: حسین احمدی)؛ اصفهان؛ ۱۳۷۷ ‌
" اینجا خانه من است "(کارگردان: منصور اکبر فلاح) ‌؛ اصفهان؛ ۱۳۸۵ ‌
" سکسکه بی بی "(کارگردان: رنجبر)؛ اصفهان تهران، شبکه دو؛ ۱۳۸۶ ‌
" سفر سبز "(کارگردان: محمود صفایی)؛ اصفهان تهران؛ ۱۳۸۰
" یکی بود یکی نبود "(کارگردان: محمد روضاتی)؛ اصفهان؛ ۱۳۸۳

تکیملی:آقارشید: " سکته نکرده‌ام، سالم هستم "