افکارنیوز

: در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها نسبت به هواپیماهای نظامی وزن بسیار کمتری دارند و به راحتی می توانند از راه دور کنترل شوند. به خاطر همین می توان از این هواپیماها برای اهداف دیگر هم استفاده کرد. به عنوان مثال می توان از آنها برای حمل کمک های اولیه به مناطق زلزله زده یا طوفان زده استفاده کرد. این نوع کاربری هواپیماهای بدون سرنشین توسط یک گروه فعال در زمینه های بشردوستانه با نام آیدیت Ideate در حال بررسی و مطالعه است.

در زمان وقوع بلایای طبیعی، یکی از مشکلات اساسی، دسترسی به مناطق آسیب دیده است. بسیاری از تیم های نجات ممکن است از محل آسیب دیدگان خبر داشته باشند اما به علت عدم دسترسی نتوانند به زودی به محل آسیب دیدگان بروند. ممکن است همین محدودیت زمانی باعثتلف شدن و از بین رفتن انسان ها شود. اما با استفاده از این هواپیماها می توان آنها را به سمت آسیب دیدگان هدایت کرد و کمک های اولیه را به آنها رساند تا زنده بمانند.

آیدیت با توجه به کارایی هواپیماهای بدون سرنشین و با استفاده از فناوری جی پی اس سناریو ای را طراحی کرده است. اگر شخصی از راه دوری که مورد تهاجم بلایای طبیعی قرار گرفته اس ام اس ارسال کند یا تماسی بگیرد، هواپیمای بدون سرنشین قادر است از طریق سیگنال های جی پی اس مکان را ردیابی و بیابد، سپس غذا و کمک های اولیه را به آنجا برساند.

این طرح در حال حاضر مراحل آزمایشی را طی می کند. اگر انجام این طرح موفقیت آمیز باشد، می توان توقع داشت که تلفات بلایای طبیعی تا حد چشمگیری کاهش بیابد.

منبع: علمولوژی