رجا نوشت: جواد شمقدری که در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صحبت می کرد تحریف و دروغ را از ابزارهای رسانه ها بر شمرد و افزود: شبکه های ضد انقلاب، رسانه های آمریکا و منافقین با استفاده از این ابزارها مخاطب را سرگردان می کنند.

شمقدری در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص فیلم پوپک و مش ماشاالله گفت: این فیلم را یکی از طرفداران خاتمی ساخت و جرم من دادن اجازه اکران به این فیلم بود.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در خصوص اشخاصی که در دوران های قبل اندوخته میلیاردی جمع کردند فیلم بسازیم.