به گزارش مرکز خبر حوزه، حجتالاسلام محرابی در نشست جریانشناسی عرفانهای نوظهور در ایران و عرصه بینالملل که در مجتمع آموزش عالی فقه قم(حجتیه) برگزار شد، خاطرنشان کرد: عرفانهای کاذب که از سوی کشورهای غربی، برای مقابله با اسلام رواج یافت، به اندازهای رشد کرد که خود غرب نیز احساس خطر میکند.

وی ادامه داد: دولت‌های غربی پس از ناتوانی در نابودی این عرفان‌ها، از آنجایی که این فرقه‌ها، در ایجاد اختلاف در جامعه، تأثیر زیادی داشتند، تلاش کرد که آنها را برای پیشبرد منافع نامشروع خود در کشورهای اسلامی رواج دهد.

این استاد حوزه درباره پیدایش عرفان‌های کاذب در جهان گفت: پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل خلاءهای فرهنگی جامعه، ‌ مکاتب مختلف از این فرصت استفاده کرده و عقاید خود را در میان مردم رواج دادند و عده‌ای را به سوی خود جذب کردند.

وی ادامه داد: با توجه به این که تمامی این فرقه‌ها مدعی متافیزیک و ماوراءطبیعت هستند و همه ادعا می‌کنند که دست در غیب دارند، از این رو به این فرقه‌ها، عرفان گفته می‌شود!

حجت‌الاسلام محرابی خاطرنشان کرد: شریعت ستیزی، تناسخ‌گرایی، عقل‌ستیزی و… از دیگر ویژگی‌های این عرفان‌های کاذب است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۴۵۰۰ فرقه نوظهور در جهان، خاطرنشان کرد: در این میان، عرفان‌های هندی، امریکایی، چینی، مسیحی و یهود، از جمله مهم‌ترین جریان‌ عرفان‌های کاذب هستند که هر کدام زیرمجموعه‌های فراوانی دارند.

این محقق و پژوهشگر حوزوی تاکید کرد: گسترش عرفانهای کاذب، نتیجه تلاش غرب برای از بین بردن دین بود .