به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، یک موش کوچک که در آفریقا زندگی می کند، زمانی که توسط یک شکارچی دنبال می شود، دیگر در پوست خود نیست.

این نوع موش برای فرار از چنگ شکارچی، در واقع، تکه های کامل از پوست دم و پشت خود را از دست می دهد، که در عرض چند روز بدون تشکیل زخم به طور کامل بازسازی می شود.

توانایی فوق العاده این جونده در آینده ممکن است در اثبات زمینه پزشکی احیا کننده بسیار مفید باشد.

گزارش این تحقیق که توسط محققان در دانشگاه فلوریدا انجام شده است در مجله طبیعت منتشر شد.

این جوندگان کوچک، به عنوان موش خاردار شناخته شده اند، که متعلق به جنس Acomys و با یک پوست ظریف و شکننده مجهز شده است.

زمانی که محققان این برداشت دو نمونه از Acomys گونه های kempi و percivali Acomys را برای مطالعه، مشاهده کردند تنها اصطکاک ایجاد شده توسط انگشتان دست آنها قادر به حذف ۶۰ درصد از پوست پشت این نوع از جوندگان بود. با این حال، مناطق آسیب دیده، می توانند به خودی خود بسیار سریع تنهاپس از گذشت سه روز با یک لایه جدید از پوست پوشیده شده ترمیم شوند.

براین اساس طی یک ماه نیز بازسازی فولیکول های مو، رشد مو در مناطق آسیب دیده، همانطور که شما ممکن است انتظار داشته باشید، اما با رنگ اصلی صورت می گیرد.

این فرایندی است که در دیگر موجودات بدون عفونت ها و بدون تشکیل زخم رخ نمی دهد.

این ظرفیت احیا کننده نه تنها پوست این پستاندار کنجکاو را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه همچنین بر غضروف، تقریبا مانند سمندر، نیز تأثیر می گذارد.

در واقع، موش خاردار نیز قادر به بازسازي یک سوراخ که توسط محققان در گوش ايجاد شده بود نيز هست. این جونده کوچک ممکن است این واقعیت را اثبات کند که پستانداران با حفظ ظرفیت های احیا کننده که قبلا غیر قابل تصور بود، نيز زندگی می کنند، اما راه را برای درک چگونگی این مکانیسم ها هنوز طولانی است.