به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ساعات کاری بانک های دولتی در طول ماه مبارک رمضان به شرح زیر تغییر می کند:

۱ - ادارات و واحدهای ستادی بانک ها در همه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری را صبح ها با یک ساعت تاخیر شروع و بعد از ظهر نیز یک و نیم ساعت زودتر خاتمه دهند.

۲ - ادارات و واحدهای ستادی بانک های دولتی در استان تهران، فعالیت اداری خود را ساعت ۹ صبح شروع و ساعت ۱۴ خاتمه دهند.

۳ - همه شعب و واحدهای اجرایی بانک های دولتی در تهران و سایر استان ها نیم ساعت زودتر از ادارات و واحدهای ستادی شروع به کار کنند.

۴ - ساعات کار همه شعب و واحدهای تابعه بانک های دولتی در روزهای نوزدهم(۱۹) و بیست و سوم(۲۳) ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

۵ - لازم است هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

۶ - برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به گونه ای تنظیم شود که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پایان راس ساعت معین محل کار خود را ترک کنند.