این دستنویس که مرتبط با شعر دفتر و تقبیح سروده فدریکو گارسیا لورکا محسوب میشود، تاکنون از دید دیگر محققان پنهان مانده بود. گویا این اثر مربوط به زمانی میشود که لورکا در تابستان ۱۹۲۹ برای آموختن زبان انگلیسی به دانشگاه کلمبیا آمده است.
همچنین برای مائور و اندرو اندرسون که نوشتن کتابی درمورد روزگار این شاعر در آمریکا و کوبا را در دست نگارش دارند، این کشف جالب توجه بوده است.

چنانکه مائور گفته است: وقتی لورکا شاهد سقوط بازار آمریکا در سال ۱۹۲۹ بوده است، به این مسائل حساسیت زیادی نشان می‌دهد. چنانکه او پس از نوشتن این شعر در سال ۱۹۳۰، به خانواده‌اش گفته است که تمامی شعرهایش در برابر این شعر رنگ می‌بازند.

گفتنی است لورکا که عنوان شاعر و نویسنده را با خود به یدک میکشد، در عرصههایی همچون نقاشی، نوازندگی و آهنگسازی نیز فعالیت داشته است.