روز جمعه ۲۴ دیماه مخاطبان این سریال تلویزیونی با چند اتفاق و رویداد مهم مواجه میشوند.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی این سریال تلویزیونی،در قسمت های ابتدایی این قسمت از سریال، حوادث و رویدادهای مکه بعد از حمله بنیامیه به تصویر کشیده میشود و کمکم اختلاف های فکری و عقیدتی میان مختار و آل زبیر آشکار میگردد، به گونهای که مختار حاضربه پذیرش حکومت کوفه از سوی عبدالله بنزبیر نمیشود و در نهایت با فریب آل زبیر، مکه را به سمت کوفه ترک میکند. در این قسمت ملاقات مهمی میان مختار و محمد بن حنفیه نیز رخ میدهد که سرنوشت قیام مختار را رقم میزند. همچنین در کوفه نیز بن حریث با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و هرج و مرج حاکم در کوفه تصمیم میگیرد تا در مسجد خطبه خوانده و خود را حاکم شهر معرفی کنند اما حضور عامر بن مسعود با بازی (عباس امیری) که از بزرگان کوفه است، فضا را تغییر میدهد. در طرف دیگر ماجرا نیز سلیمان صرد خزاعی با جمع کردن شیعیان به دور خود اولین حرکتهای قیام توابین را پیریزی میکند.