به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، این محققان همچنین یک گروه مشاهده نشده از اجسام را شناسایی کرده‌اند که احتمالا قدیمی‌ترین پیش ساز شناخته شده از تولد ستاره‌های عظیم هستند.ستاره‌ها در اختفا متولد می‌شوند؛ جایی که مناطق متراکم با ابرهای گاز و غبار در گرانش خود فرو ریخته‌اند. اما این ابرها نه تنها مواد خام لازم را برای شکل‌گیری ستارگان مهیا کرده، بلکه همچنین بیشتر نور را از درون خود جذب می‌کنند که جزئیات اساسی تولد ستارگان را مخفی می‌کند.

اکنون این محققان از نتایج جدید در درک مراحل اولیه شکل‌گیری ستارگان خبر داده‌اند.

آنها به دنبال نشانه‌های منشأ ستارگان با جرم کم توانسته‌اند یک تحلیل دقیق را در مورد ابر تیره بارنارد ۶۸ در صورت فلکی مارافسای که یکی از شناخته‌شده ترین مهدهای ستاره‌ای احتمالی است، تکمیل کنند.

شیوه مورد استفاده این ستاره‌شناسان از روش رهگیری پرتو استفاده کرده که بر اساس آن برای هر بخش کوچک از جسم مورد مشاهده، خط دید تا خود جسم رهگیری می‌شود.

از این روش بطور رایج برای تولید موجودات، اجسام یا صحنه‌های رایانه‌ای شبیه به واقعیت استفاده می‌شود. در این مورد، دانشمندان از آن برای تطبیق نور منتشر شده درون این ابر مولکولی در طول موج‌های مختلف با مدلهای ساده‌سازی شده شکل سه بعدی، ‌ تراکم و توزیع دمای آن استفاده کردند.

این ستارهشناسان همچنین نشانههایی از یک قطعه ابر را در برخورد با بارنارد ۶۸ کشف کردهاند که احتمالا منجر به فروپاشی ابر و شکلگیری یک یا دو ستاره با حجم کم در صدها هزار سال آیند خواهد شد.