به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، دکتر الکسیس کرکه با پوشش دهی بدن خود با حسگرهای حرکتی، آن را به شکل یک باتوم غول پیکر درآورد که آب را در یک مخزن موج عظیم در دانشگاه پلای‌ماوثکنترل می‌کرد.

هرچه بازوهای کرکه بیشتر حرکت می‌کرد، صدا و شدت موسیقی افزایش می‌یافت.

این موسیقی‌دان ۴۲ ساله از حسگرها بر روی بازوی خود برای کار با تعداد و اندازه موجهای تولید شده با ۴۲ پاروی بزرگ در این استخر استفاده کرد.

حرکات وی این امواج آب را در مخزن کنترل کرده و ابزارهای سنجشی درون استخر حرکات آب را اندازه‌گیری می‌کردند.

این دستگاه‌ها سپس علائم الکترونیکی را به یک ترکیب کننده ارسال کرده که موسیقی آنرا که شبیه به صدای نهنگها بوده، آماده کرد.

کرکه با بالا بردن دستان خود گام صدا را عوض کرده و با استفاده از جوی‌استیکها به تعویض صدا می‌پرداخت.

ارکستر امواج ۱۲ دقیقه‌ای دکتر کرکه که در پی افتتاح ساختمان دریایی جدید دانشگاه و مخزن ۳۵ در ۱۵ متری آن اجرا شده، توسط صدها تماشاچی در این دانشگاه مشاهده شد.

این استخر همچنین از یک شناور بویه برخوردار بوده که یک صدای بم زنگ مانند را در زمان برخورد با موج ایجاد میکند. هرچه تعداد امواج بیشتری به آن کوبیده میشد، صدای زنگمانند بیشتر تکرار میشد.