نخستين اجلاس بين المللي ناشران جهان اسلام صبح امروز با حضور رييس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز به كار كرد.
نخستین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام با هدف تحقق ظرفیت های بالقوه ناشران جهان اسلام در حوزه های نظری و کاربردی علوم مختلف رهنمون شده در قرآن کریم، سیره نبوی و اولیای اسلام به ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود.
همزمان با اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام قرار است ۵ نشست تخصصی در حوزه نشر در موضوعات «قرآن کریم با محوریت ترجمه»، «نشر الکترونیک در جهان اسلام»، «حقوق مولفین و مترجمین در جهان اسلام»، «سیستم توزیع و اقتصاد نشر» و «نیازسنجی موضوعات فکری و فرهنگی جهان اسلام در حوزه کتاب» برگزار شود که نتایج این نشست ها در قالب سند علمی اجلاس منتشر خواهد شد.
دكتر محمود احمدي نژاد قرار است در مراسم افتتاحيه اين اجلاس بين المللي به ايراد سخنراني بپردازد