به گزارشافکارنیوز، «مصطفی افضلی فرد» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل در گفت و گو با خبرنگار سینمایی فارس درباره مطرح شدن فیلم «یک خانواده محترم» در این کمیسیون گفت: فیلم «یک خانواده محترم» در جلسات آتی کمیسیون مطرح می‌شود زیرا این فیلم اصول و مبانی انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس ملت شریف ایران را زیر سؤال برده است و به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ راسا ورود پیدا می‌کند و این فیلم دراین کمیسیون مطرح می‌شود البته از سوی شخص حقیقی و حقوقی شکایتی از فیلم صورت نگرفته و به ما واصل نشده است.

وی درباره چگونگی بررسی پرونده این فیلم در این کمیسیون گفت: پرونده این فیلم در کمیسیون مطرح می‌شود و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم می‌گیرند که چگونه و در چه قالبی این پرونده مورد بررسی قرار گیرد از طریق استعلامات از مسئولین و سازندگان اثر یا تهیه گزارش یا دعوت از مسئولین برای پاسخگویی که در این جلسه مشخص خواهد شد.

افضلی فرد در خاتمه به اولویت پرونده یک خانواده محترم در طرح کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و گفت: پروندههای دیگری از جمله ارز و سکه و... در اولویت هستند اما این فیلم در جلسه مطرح میشود و درباره چگونگی ورود به این پرونده تصمیمگیری خواهد شد. زیرا این فیلم ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس را زیر سؤال برده است و کمیسیون اصل ۹۰ عملکرد دستگاه دیپلماسی و فرهنگی را باید بررسی میکند که چه اقداماتی برای کم اثر کردن و مقابله با این ترفندهای شیطنت آمیز دستگاههای رسانههای غربی صورت گرفته است.