به گزارش فارس سينما، حامد کمیلی علاقه شدیدی به ماهی قرمز سفره هفت سین عید نوروز دارد,خود حامد کمیلی در این رابطه می گوید:من عاشق جنب و جوش ماهی قرمز سفره هفت سین هستم,من ماهی را مظهر زندگی زندگی می دانم,سفره هفت سینی که ماهی نداشته باشد را دوست ندارم و بیشتر سال ها خودم ماهی قرمز را تهیه می کنم.

البته این بازیگر محبوب سینما و تلویزیون خاطره جالبی نیز از دوران کودکی دارد که خود حامد در مورد این خاطره اش می گوید: یادم هستش که ۶ ساله بودم و به تنهایی برای خرید ماهی قرمز به بازار سر کوچه رفتم. وقتی که به خانه رسیدم و خواستم در بزنم تنگ ماهی از دستم افتاد و شکست یادم هست که با گریه ماهی را گرفتم و به داخل جوی آب انداختم تا زنده بماند, وقتی مادرم موضوع را فهمید برای خرید به بیرون رفت و وقتی که برگشت ۵تا ماهی قرمز برایم خریده بود که خیلی خوشحالم کرد و این خاطره همیشه در ذهنم ماندگار شد.