افکارنیوز:

ضربان قلب با علائم الکتریکی کنترل شده و توقف آنها باعثمرگ انسان می‌شود. این دانشمندان یک ویروس مهندسی شده را برای تبدیل بخشی از قلب خوکچه‌های هندی به یک ضربان‌ساز جدید کارا تزریق کردند.

قلب انسان از میلیاردها سلول ساخت شده اما به گفته محققان کمتر از ۱۰ هزار سلول برای کنترل ضربان قلب مسوول هستند.

سن و بیماری می‌تواند به بروز مشکلاتی مانند تپش بسیار بالا یا پایین قلب منجر شود و برخی عوامل می تواند به ایست قلبی و توقف ضربان قلب منجر شود.

چاره کار در این زمان یک ضربان‌ساز باتری‌دار کاشتنی است که قلب را برای ضربان منظم تکان می‌دهد؛ اما محققان آمریکایی در عوض تلاش کردند که این قابلیت قلب را با ساخت سلولهای ضربان ساز جدید بازیابی کنند.

آنها از یک ویروس برای انتقال ژن Tbx۱۸ به سلولهای ماهیچه قلب استفاده کردند که معمولا در زمان شکل‌گیری سلولهای ضربان‌ساز در زمان رشد جنین در رحم فعال هستند.

هنگامی که این ویروس در سلولهای قلب وارد می‌شود، این سلول‌ها با دستیابی به ویژگیهای متمایز سلولهای ضربان‌ساز کوچکتر و باریکتر می‌شوند.

این آزمایش به خوبی در خوکچه‌های هندی جواب داده اما برای ورود آن به مرحله آزمایش انسانی به آزمایش‌های حیوانی بیشتری نیاز است.

این پژوهش در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است.