تلسکوپ‌های اسپیتزر و رصدخانه فضایی مادون قرمز در کنار دیگر تلسکوپ‌ها و ماهواره‌های رصد فضا در تصاویر خارق‌العاده خود، نقشه کامل جهان را در نور مادون قرمز ارائه کرده‌اند که از کوتاه‌ترین امواج تا بلندترین آنها را در بر دارد.

افکارنیوز:

در این پژوهش از تصاویر به دست آمده از ماهواره‌های ۲MASS، تلسکوپ کاوشگر زمینه کیهان و ماهواره نجوم مادون قرمز استفاده شده است.

داده‌های با طول موج کوتاه به نور ستارگان اختصاص دارد در حالی که داده‌های مادون قرمز متوسط و دور به ترتیب به بررسی انتشار غبار داغ و سرد پرداخته‌اند.

تصاویر زیر به نمایش جهان از منظر ماهواره ۲MASS پرداخته که نور ستارگان و کهکشانها را به تصویر کشیدهاند.

کد خبر: 174650