به گزارش پارس توریسم ،آقای احمدی نژاد پس از شنیدن این نظرات ،توصیه كرد هر چه زودتر مشكل این ساخته علیرضا امینی حل شود .

انتهای خیابان هشتم ساخته علیرضا امینی و به تهیه کندگی جمال ساداتیان است که شایعه توقیف و جرح وتعدیل فراوان آن در محافل سینمایی بسیار به گوش رسیده است. این فیلم که از مضمونی ملتهب و تکان دهنده برخوردار است تا کنون امکان حضور در جشنواره را پیدا نکرده است.

زندگی با چشمان بسته ساخته رسول صدر عاملی و خانه پدری ساخته كیانوش عیاری از دیگر ساخته های بحث برانگیز سینمای ایران در سال جاری هستند كه در آستانه جشنواره فیلم فجر توقیف شده اند.