افکارنیوز: به گزارش واحد مرکزی خبر، اطلس آموزش کشور وضعیت موجود آموزش کشور را به لحاظ کمی و کیفی بررسی کرده است و از اسناد بسیار مهم در تشخیص وضعیت علمی در حوزه های گوناگون در سراسر کشور به شمار می آید.

این سند با همکاری مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده است و در آن همه رشته‌ها و مقاطع دانشگاهی، تعداد دانشجویان و اساتید و موضوعات مرتبط با علوم دانشگاهی در چند مجموعه به صورت مکتوب و رایانه‌ ای طراحی شده است که قابلیت به روزرسانی دارد.