پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علوی گرگانی نرم افزاری درباره اصطلاحات فقهی را برای استفاده قرار داده است.


این نرم افزار، شامل مجموعه ای از اصطلاحات مربوط به علم فقه است در حال حاضر نسخه شماره ۱ آن برای استفاده عموم قرار داده شده است.

بر اساس اعلام شبکه اجتهاد، علاقهمندان می توانند برای دریافت نرم افزار اصطلاحات فقهی به آدرس اینترنتی www.gorgani.ir مراجعه کنند.