افکارنیوز: دانشمندان ناسا مدعی کشف شبیهترین سیاره به زمین و بهترین نامزد میزبانی حیات، توسط تلسکوپ فضایی کپلر شدند.

از فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون، تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به کشف ۴۶۱ سیاره بیگانه با میزبانی احتمالی حیات شده است که تعداد این سیارات را به دو هزار و ۷۴۰ سیاره در مدار دو هزار و ۳۶ ستاره رسانده است.

در نشست اخیر انجمن نجوم آمریکا(AAS) ‌ در لانگ بیچ کالیفرنیا، خبر کشف ۱۷ میلیارد سیاره بیگانه در ابعاد زمین، همچنین شناسایی سیاره شبه زمین KOI ۱۷۲.۲ توسط تلسکوپ فضایی کپلر منتشر شد.

سیاره شبه زمین KOI ۱۷۲.۲ با قطری ۱.۵ برابر زمین در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان در حال چرخش است که به معنای احتمال وجود آب بشکل مایع و داشتن گرانشی شبیه زمین است.

طول یکسال در این سیاره ۲۴۲ روز است و همه این ویژگی ها، سیاره KOI ۱۷۲.۲ یا دوقلوی جدید زمین را بعنوان بهترین کاندید میزبانی حیات معرفی می کند.

«ناتالی باتالا» از اخترشناسان ناسا تأکید می کند: این کشف بسیار حیرت انگیز است، چراکه سیاره ای شبه زمین در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان با شباهت به خورشید منظومه شمسی شناسایی کرده ایم.

با کمک داده های جدید تلسکوپ های پرقدرتی مانند تلسکوپ کپلر، کشف سیارات بیگانه در ابعاد زمین ۴۳ درصد و سیارات ابر زمین ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ این داده ها نشان می دهد که ۱۰۰ میلیارد ستاره کهکشان راه شیری دست کم میزبان یک سیاره بیگانه هستند.