افکارنیوز: محققان با انجام بررسیهای خود در کشور آمریکا مشاهده کردند هودهای آشپزخانه نیز میتوانند راهی برای مبارزه با آلودگی هوای داخل خانه باشند و به شدت در کاهش این آلودگی مؤثرند.

براساس این گزارش، محققان ضمن بیان اینکه هودها قدرت‌های مختلفی دارند، افزودند: این روند کاهشی در میزان آلودگی بستگی به نوع قدرت آنها داشته و تأثیرات مطلوب حاصل از آنها در کاهش آلودگی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.

به گفته محققان با توجه به اینکه افرادی که در کشورهای صنعتی زندگی می‌کنند بیش از ۸۰ درصد ساعات زندگی خود را در مکان‌های سرپوشیده طی می‌کنند لذا کاهش و مهار آلودگی این فضاها از اقدامات مهمی جهت تقویت سلامتی محسوب می‌شود.

گفتنی است گیاهان نیز میتوانند باعث تمیز کردن هوای خانه و کاهش علائم مرتبط با آلودگی هوا مانند استرس، سردرد، خوابآلودگی و غیره شوند.