در حالی كه امسال سهمیه اهالی مطبوعات، سایت ها و خبرگزاری به شدت كاهش یافته اما سالن اكران برج میلاد در برخی سانس ها به خصوص در روزهای اخیر بیش از حد ظرفیت پر می شود و این در حالی است كه افراد حاضر در این سینما علی القاعده باید از اهالی فرهنگ، هنرمندان و عوامل فیلم ها باشد، افراد غیر سینمایی و غیرمطبوعاتی در این سینما بسیار زیادند به طوری كه برخی دست اندركاران ساختمانی(!) برج میلاد و یا برخی آشنایان مدیران جشنواره به راحتی و بدون داشتن كارت وارد سینما می شوند.

به گزارش تابناک، ضمن اینکه تعداد افراد حاضر در برج میلاد هم در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره قرار بر این بود که امسال بعد از آغاز جشنواره دیگر برای کسی کارت صادر نشود و حال آنکه افراد زیادی در روزهایی که از جشنواره می گذرد با کارت های تازه صادر شده به سینما می آیند!

نکته دیگر در خصوص سینمای اهالی مطبوعات که غیر مطبوعاتی های بسیاری در آن حضور دارند؛ صدای سالن است که در روزهای گذشته با وجود اعتراض همه اهالی سینما و مطبوعاتی ها همچنان مشکل دارد و گاه چندین بار در حین پخش فیلم قطع و وصل می شود! اگرچه برگزاری جشنواره برای دست اندرکاران همواره دارای مشکلاتی است و تلاش تیم اجرایی قابل تقدیر است اما این نقاط ضعف برای جشنواره ای بین المللی آن هم در یکی از بهترین سالن های نمایش فیلم در کشور غیر قابل توجیه است.

گفتنی است، بولتن جشنواره تقریبا به مدح نامه ای برای معاونت سینمایی تبدیل شده ضمن اینكه برخی گفته های معاونت سینمایی نیز به صورت تراكت بر درو دیوار سالن اكران دیده شده است.