افکارنیوز: تایرهای معمولی خوب عمدتا پس از طی مسافتی حدود ۲۰ هزار کیلومتر فرسوده می شوند و نیاز به چک آپ های مداوم دارند. عموما برای چک آپ لاستیک ها مجبور به صرف هزینه هستیم، اما این تایرها با تکنولوژی ساده ای که دارند، به ما برای صرفه جویی در هزینه هایمان کمک می کنند.

این لاستیک این تایر، پس از فرسودگی به رنگ نارنجی روشن در می آیند و نیاز شما را به بررسی های مدام توسط کارشناسان تایر از بین می برد. با این سیستم هشدار دهنده می توانید سفرهای خود را ایمن تر کنید.