افکارنیوز: محققان دانشگاه رنو در نوادا برای نخستین بار دست به ساخت فرمان خودرو ارتعاشی زدهاند که هنگامی که راننده در اثر شدت نور از کمبود دید مقابل برخوردار است به راهنمایی وی میپردازد.

این فناوری برای کاهش تلفات در تصادفات رانندگی به علت نور شدید به خصوص در زمستان که رانندگان با نور کم و بازتاب یخ و برف دچار کاهش دید می‌شوند، طراحی شده است.

خودروهای دارای صندلی‌های ارتعاشی در حال حاضر وجود داشته که راننده را از نزدیک شدن یک خودروی دیگر در نقطه کور آن مطلع می‌کند اما طراحی این محققان تنها موردی است که با استفاده از نشانه‌های لمسی به هدایت راننده می‌پردازد.

این سیستم بر حسگرهای خودرو مانند جی‌پی‌اس و دوربین‌های حفظ خط سفید جاده برای نقشه‌برداری از جاده پیش‌رو و تعیین محل خودرو تکیه دارد. هنگامی که این حسگرها متوجه حواس‌پرتی راننده و انحراف خودرو از مسیر حرکتی بشوند، سیستم ارتعاش لمسی فعال می‌شود.

این ارتعاشات تا ۱۷۵ هرتز تنظیم شدهاند که پوست انسان از بیشترین حساسیت نسبت به آن برخوردار است. نشانهها نیز جهتدار است از این رو اگر راننده به سمت چپ بپیچد، بخش راستی فرمان لرزیده و تا از بین رفتن انحراف به لرزش خود ادامه میدهد.