به تازگی طراحی به نام " Shi Jian " به همراه چند تن از دوستانش دستگاه کوچکی را طراحی کرده است که می تواند در همان لحظه که شما با لغات مواجه شدید بهترین ترجمه را برای شما فراهم کند.

افکارنیوز: یکی از مشکلات عمده ای که بسیاری از دانشجویان زبانهای خارجی با آن روبروهستند روبرو شدن با لغات جدید و نا آشناست که دانشجویان را مجبور به استفاده از دیکشنری می کند.

این رجوع به کتاب لغت می تواند وقتگیر باشد و همچنین ممکن است در برخی از مواقع معنایی که می خواید را بدست نیاورید و این باعثمی شود آن لغت هیچگاه در ذهن شما نماند.

به تازگی طراحی به نام " Shi Jian " به همراه چند تن از دوستانش دستگاه کوچکی را طراحی کرده است که می تواند در همان لحظه که شما با لغات مواجه شدید بهترین ترجمه را برای شما فراهم کند.

این دستگاه کوچک که " Ivy Guide " نام دارد به خودکار متصل شده و روش کار آن بسیار ساده است. لغتی که نمدانید را زیرش خط می کشید و این دستگاه آن را آنالیز کرده و ترجمه را به صورت نور پرژکتوری روی کاغذ انداخته و به شما نشان می دهد.

این دستگاه به صورت پیش فرض بسیاری از لغات را در داخل خودش دارد ولی اگر معنای کلمه ای را بلد نباشد می تواند به اینترنت متصل شده و به صورت آنلاین به شما جواب بدهد. همچنین روش شارژ آن نیز بسیار ساده است و باید به کامپیوتر متصل شده تا شارژ شود.

این دستگاه می تواند کمک بسیار خوبی برای بسیاری از کسانی باشد که قصد دارند زبان های مختلف را بیاموزند و همچنین کسانی که علاقه ای به استفاده از دیکشنری ها ندارند می توانند از این دستگاه استفاده کنند.

کد خبر: 186355