افکارنیوز: جرج چارچ استاد ژنتيك دانشگاه هاروارد در جستجوي يك مادر واسطه براي به دنيا آوردن يك نوزاد انسان نئاندرتال است.

به نقل از لوفیگارو، جرج چارچ استاد ژنتیک دانشگاه هاروارد می خواهد از فسیل های انسان نئاندرتال به طور مصنوعی دی ان ای آنها را به دست آورده و سپس آنها را در سلول های بنیادین قرار دهد.

در جستجوی مادر برای فرزند انسان اولیه

آنگاه از این سلول های بنیادین برای تولید یک جنین انسان استفاده می شود. جنین در رحم یک مادر واسطه رشد کرده و توسط وی به دنیا می آید. اما جرج چارچ یک مشکل پیش رو دارد و آن یافتن زنی داوطلب است که حاضر باشد یک نوزاد نئاندرتال را در رحم خود پرورش دهد.

در صورتي كه طرح دكتر چارچ عملي شود در آينده اي نه چندان دور شاهد نمونه هاي انسان هاي ماقبل تاريخ نئاندرتال كه بين ۳۰ تا ۳۵ هزار سال پيش نسلشان منقرض شد در بين انسان هاي امروزي خواهيم بود.