به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، محمدحسن واحدي با اشاره به تلاش هاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در خصوص ثبت جهاني اين شهر تاريخي، اظهار کرد: با توجه به اينکه مانع اصلي ثبت اين اثر، وجود دکل هاي فشار قوي در پشت آرامگاه حکيم فرزانه توس مي باشد، براي رفع اين مشکل جلسات متعدد کارشناسي، بازديدهاي ميداني و همچنين چند جلسه در سطح مديريت عالي استان برگزار شده است. به گزارش روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، وي با بيان اين که دکل هاي ياد شده مربوط به خط انتقال ۴۰۰ کيلو ولت ايران - ترکمنستان مي باشد، ادامه داد: به دليل تعهدات بين المللي، امکان بي برق شدن آن وجود ندارد و مي بايست با اجراي طرح جايگزين پس از برق دار شدن خط جديد، نسبت به جمع آوري خط موجود اقدام کرد.
دکل ها تغییر مسیر می دهد

واحدی اعلام کرد: با بررسی های به عمل آمده و با توجه به توپولوژی خاص ناحیه شهر تاریخی توس، تنها روش حذف این دکل ها از حریم منظری این شهر، تغییر مسیر انتقال می باشد. وی افزود: در آخرین جلسه برگزار شده بدین منظور، مقرر شد اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ظرف مدت مشخص شده با هماهنگی نماینده سازمان میراثفرهنگی در ثبت جهانی، امکان ثبت این اثر با تعهد اجرای گزینه کارشناسی پیشنهادی را بررسی و اعلام نتیجه کند. واحدی به این نکته نیز اشاره کرد: برآورد تقریبی هزینه تغییر مسیر انتقال با احتساب تحصیل حریم ۲۵میلیارد تومان می باشد که برای تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه، می بایست نامه مشترکی از سوی میراثفرهنگی و برق منطقه ای به انضمام مستندات لازم به استانداری ارائه شود تا با امضای استاندار، تقدیم رئیس جمهور شود و در صورت تامین اعتبار، امکان اجرای پروژه جابه جایی دکل ها و پاکسازی حریم منظری شهر تاریخی توس فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي با اشاره به مصوبه شوراي برنامه ريزي استان مبني بر شناخته شدن منطقه توس به عنوان ناحيه منفصل شهر مقدس مشهد، گفت: اين مصوبه هم اکنون براي تاييد به شوراي عالي شهرسازي کشور ارسال شده و پس از تاييد اين شورا، مي بايست از سوي شهرداري مشهد عملياتي شود.