الان که در سال ۲۰۱۳ قرار داریم اندکی با تحقق خودرو های پرنده فاصله داریم.

افکارنیوز: یک عکاس در به تصویر کشیدن ماشین های پرنده ابتکار جالب به خرج داده است.

الان که در سال ۲۰۱۳ قرار داریم اندکی با تحقق خودرو های پرنده فاصله داریم.

یک عکاس فرانسوی با تغییراتی که در تصاویر خودرو های پارک شده داده تصور جدیدی از آنها پدید آورده و تبدیل به خودروهای پرنده کرده است.

به نظر می رسد این ماشین ها به طور معلق بین زمین و آسمان در کنار خیابان پارک شده اند.

این تغییرات ناشی از تصورات ذهنی این عکاس در کودکی از ماشین های پرنده حاصل شده است.

او امیدوار است عکس هایش الهام بخش خودروهای پرنده واقعی در آینده باشند.

کد خبر: 186852