افکارنیوز: اندازه برزگ هامر و ایجاد ترافیک در محیط های شهری و همچنین مصرف سوخت بالای این خودرو را می توان از این عوامل نام برد.

اما گویا این اندازه بزرگ برای شخصی در مراکش کافی نبود. او دست به ابتکاری جالب زد و دو خودرو جیپ هامر را در هم ادغام کرد.

حاصل این کار یک خودرو شش چرخه با عرض زیاد شده است. این ماشین ساخته شده در یک لاین جاده معمولی جای نمی گیرد و برای حرکت در خیابان به نصف جاده مقابل هم احتیاج دارد.