افكار نيوز - هرچند سريال "سريال در مسير زاينده رود"از نگاه خيلي از بينندگان يك سريال عادي با گويش اصفهاني است اما از نظر اهالي اصفهان "در مسير زاينده رود" يك بي دقتي محض در مورد گويش اصفهاني است.
این روزها این سریال واکنشهای منفی را در میان اهالی استان اصفهان به دنبال داشته است چرا که آنها معتقدند گویش زیبای اصفهانی در این سریال با کمال بی دقتی استفاده شده است.

این اعتراض آنقدر بالا گرفته است که حتی علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار این استان هم نسبت به این مساله واکنش نشان داده و در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعتراضات وارده مردم اصفهان به لهجه سریال در مسیر زاینده رود را به حق دانسته و آن را ناشی از کج سلیقگی تهیه کنندگان این سریال عنوان کرده است.

وی ادامه داد: دست اندرکاران این مجموعه باید با جمعی از هنرمندان اصفهان در رابطه با این سریال مشورت می‌کردند چرا که از طریق انجام چنین مشاوره‌ای می توانستند واقعیت‌های فرهنگ و لهجه اصفهانی را درک و بار این انتقادها را از شانه خود بردارند.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه تهیه کنندگان این سریال نیز این اشتباه را پذیرفته‌اند، اعلام کرد: عدم شناخت عوامل فیلم از آداب، خلقیات و روحیات اصفهانی ها و لهجه آنان، از طریق مشاوره با مردم عادی نیز قابل حل بود و حتی به بررسی های کارشناسانه متخصصان نیز نیازی نداشت.

ذاکر اصفهانی تأکید کرد: بیش از هر کس اصفهانی ها اشتباهات این سریال را درک می کنند. / ص