این میز می تواند در ارتفاع و زاویه های گوناگون برای استفاده لپ تاپ تنظیم شود.

افکارنیوز: این میز لپ تاپ را می توانید به طور دلخواه در هر زاویه و ارتفاعی تنظیم کنید.

همچنین به دلیل وجود گیره های نگهدارنده در طرفین این میز حتی می توانید لپ تاپ را بر عکس کرده و زمانی که روی تخت خوابیده اید از آن استفاده نمایید.

کد خبر: 188463