افکارنیوز: این ماشین حساب ها که calculatcr calonoi نام دارند قادرند میزان کالری مورد نیاز بدن ما را متناسب با قد، وزن، توده استخوانی محاسبه کنند و برنامه رژیمی روزانه را به ما ارائه بدهند.

گفتنی است؛ این ماشین ها به شکل یک تبلت نیز عمل می کنند وکارهای رایانه ای ما را انجام می دهند.

این ماشین حساب قادر است ۵ نوع کالری برای ما محاسبه کند که شامل کالری روزانه "میزان انرژی که شما بدون خوردن می سوزانید" کالری متابولیک " میزان کل کالری هایی که بدن روزانه مصرف می کند" کالری پایه "میزان کالری لازم برای حفظ وزن بدن" کالری برای کسب عضله کالری برای کاهش چربی بدن می باشند