افکارنیوز: به گفته آگا برزوستک، طراح صندلی پائیز/ زمستان، وی قصد داشته یک ژاکت بسازد که بتوان در آن نشست.

اما این مفهوم با یک پوشش داخلی بافته شده تکمیل می‌شود که در صورت نیاز باز شده و به عنوان پتو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برزوستک، گرمای دلچسب در سرمای منطقه زندگی خود را انگیزه طراحی این صندلی دانسته است.

این طراح از اسفنج برای ساختار و پوشش پشمی برای صندلی استفاده کرده است.