به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه جمهوری، در اتفاقي ديگر، نمايش خارجي مسألهداري در حضور داوران و مسئولان به اجرا در آمد كه صحنهها و نوع كلمات آن حكايت از ماجراهائي با معاني ضداخلاقي داشت اما ترجمه همزمان جملات بازيگران كه به صورت نوشته از مقابل ديد تماشاچيان ميگذشت آشكارا مغاير با واقعيت قابل مشاهده بر روي صحنه بود.

مسئولان جشنواره در پايان دقتهاي هنري خود براي نمره دادن به اجراي اول گفتند به مجريان جشنواره تذكر داده شده است كه مانع تكرار ماجرا شوند اما در مورد نمايش دوم هيچ توضيحي را لازم ندانستند!