افکارنیوز: براساس آخرین گزارش مقایسهای ارائه شده توسط av-comparatives.org که از سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران منتشر شده مرورگر اینترنتی اپرا در مقایسه با سایر مرورگرها از توانایی ضد سرقت هویت بیشتری برخوردار است.

این مقایسه با استفاده از ۲۹۴ آدرس URL سرقت هویت انجام شده و مرورگرهای زیر را مورد بررسی قرار داده است:

Apple Safari ۵.۱. ۷.۷۵۳۴. ۵۷.۲

Google Chrome ۲۳.۰. ۱۲۷۱.۹۷ m

Microsoft Internet Explorer ۹.۰. ۹۱۱۲.۱۶۴۲۱/۹.۰. ۱۲

Mozilla Firefox ۱۷.۰. ۱

Opera ۱۲.۱۱. ۱۶۶۱

براین اساس نتایج این بررسی نشان می دهد که اپرا: توانایی تشخیص ۹۴.۲ درصد از URL های استفاده شده در این آزمایش را داشته است.

IE: توانایی تشخیص ۸۲ درصد از URL های استفاده شده در این آزمایش را داشته است.

کروم: توانایی تشخیص ۷۲.۴ درصد از URL های استفاده شده در این آزمایش را داشته است.

Apple Safari: توانایی تشخیص ۶۵.۶ درصد از URL های استفاده شده در این آزمایش را داشته است.

فایرفاکس: توانایی تشخیص ۵۴.۸ درصد از URL های استفاده شده در این آزمایش را داشته است.

در همین حال و براساس این تحقیقات، هیچ‌یک از این مرورگرها در مواردی که از URL های سالم استفاده شده بود، تشخیص اشتباه نداده‌اند.

البته باید توجه کرد که این نتایج وابسته به زمان هستند و نمیتوان از آنها نتیجه قطعی گرفت و براساس آن مرورگر خود را انتخاب کرد. علاوه بر این، محافظت در برابر سرقت هویت، تنها یکی از چندین فاکتوری است که یک مرورگر خوب باید دارا باشد و براساس این فاکتور به تنهایی نمیتوان برای انتخاب مرورگر تصمیمگیری کرد.