همیشه یکی از خطراتی که دوچرخه سواران را در شب تهدید می کند عدم دیده شدن بوسیله سایر وسایل نقلیه می باشد.

افکارنیوز: یک شرکت دوچرخه سازی این مشکل را با طرحی جالب برطرف کرده است.

در این طرح بر روی زین دوچرخه تعدادی LED مخصوص تعبیه شده تا علاوه بر روشن کردن دوچرخه دو خط موازی در طرفین آن بر روی جاده با نوری شبیه لیزر روشن می کند.

این خطوط موازی قرمز رنگ بر روی سطح جاده باعث بهتر دیده شدن دوچرخه توسط سایر وسایل نقلیه شده و امنیت دوچرخه سواران را بیش از پیش تامین می کند.

کد خبر: 189037