افکار گروه فرهنگ و هنر:

در بسیاری از جشنواره های سینمایی دنیا همیشه یکی از بحثهای قبل از آغاز جشنواره، انتخاب صحیح فیلم افتتاحیه است. در جشنواره فجر اما به دلیل تعدد سالن های نمایش دهنده، فیلم «افتتاحیه» به معنای رایج آن نداریم. امسال اما فیلم «هیچ کجا، هیچ کس» ساخته ابراهیم شیبانی اولین فیلمی بود که در برج میلاد برای خبرنگاران و اهالی رسانه نمایش داده شد.

این فیلم در ساختار و فرم به فیلم «۲۱گرم» بسیار شبیه بود گر چه در اجرا ضعف هایی هم داشت.

رضا کیانیان یکی از بازیگران این فیلم بعد از تماشای «هیچ کجا، هیچ کس» به خبرنگار افکار گفت: باید این فیلم دیده شود و بعد در مورد آن صحبت کنیم. کیانیان درباره وضعیت فعلی سینما که باعثکم کار شدن بعضی از ستاره ها شده گفت: هنوز هم کارگردانان جوانی مثل توکلی، کاهانی و مانی حقیقی هستند که فیلم های خوبی می سازند.

کیانیان فیلم «هیچ کجا هیچ کس» را به خاطر سختی کار قابل ستایش دانست. همچنین مهناز افشار دیگر بازیگر فیلم درباره حضورش در آثار متفاوت به خبرنگار ما گفت: «شاید دوباره متولد شده باشم.»

جلسه نقد و بررسی
جلسه نقد و بررسی فیلم نشان داد این فیلم جزو آثار متوسط این دوره از جشنواره بوده است. استفاده از عوامل حرفه ای، ساختار تکه تکه و پازل چیدن فیلم به جذاب شدن فیلم کمک زیادی کرده بود اما ضعف شخصیت پردازی و غلو در بعضی نقش ها، پایان بندی ضعیف و مبهم ماندن بعضی مسائل از نقطه ضعف های فیلم به شمار می رفت.

همچنین ابراهیم حاتمی کیا به عنوان مهمان ویژه در نشست مطبوعاتی این فیلم حضور داشت.