افکارنیوز

_ یزدان عشیری در پاسخ به پیگیری ایسنا، خبر داد که تا عصر امروز ۲۰ بهمن ماه نامزدها پس از جلسه‌ی جمع‌بندی مشخص خواهد شد.


دو روز دیگر ۲۲ بهمن ماه اختتامیهی جشنوارهی فیلم فجر راس ساعت ۱۹ در برج میلاد تهران برگزار میشود.