افکار -

این داور بخش سینمای ایران جشنوار فیلم فجر اظهار کرد: متاسفانه داوری ها در هر دوره از جشنواره فجر تنها براساس ساختار و شکل انجام می شود که این مشکل در این دوره هم وجود داشت. ما باید به محتوا و مضامین فیلم ها و همخوانی شان با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کنیم چون بی توجهی به همین امر، بهانه ای برای افراد غیرمسئول و غیرهمگرا با نظام می شود و آن اتفاقی می افتد که برخی از برگزیدگان روی سن رفته و حرفهایی نادرست و یا حداقل تاریخ مصرف گذشته می زنند.

در حالی که می بینیم مردم و جامعه به سمت دیگری حرکت می کنند و همان طور که در ۲۲ بهمن امسال دیدیم پیرو ولایت هستند. به نظرم کج سلیقگی های از مد افتاده که بعضا روی سن اختتامیه جشنواره دیدیم از عقب ماندگی افراد از جامعه نشات می گیرد.


شورجه همچنين به محتواي برخي از فيلم هاي اين دوره كه معتقد بود در لايه دوم شان پالس هايي براي جشنواره هاي خارجي گنجانده شده بود، اشاره و ضمن انتقاد از آن ها گفت: برخي از فيلم هايي كه به شكل سيال ذهني ساخته شده بودند، داراي لايه هاي دوم قابل تامل و تاسف بودند. سينماگران بايد دقت كنند كه جمهوري اسلامي ايران اكنون وارد عرصه جديدي در تقابل با غرب، اسرائيل و آمريكا شده است و نيش و كنايه زدن در لايه دوم فيلم ها ديگر كارساز نيست. فكر مي كنم برخي از دوستان سينماگر بايد مانند سينماگران بزرگ دنيا به قوانين و هميت ملي كشورشان احترام بگذارند.