افکار

- محققان می گویند نانو ذرات طلا با ساطع کردن اشعه آلفا می‌تواند در درمان سرطان مفید باشند.

به تازگی محققان غربی دریافته اند که نانو ذرات طلا با ساطع کردن اشعه آلفا می توانند تومورهای سرطانی را از بین ببرند.

به طور معمول برای درمان سرطان از اشعه بتا استفاده می شود که آسیب رسانی آن به سایر بافت ها کمتر است اما اکنون با استفاده از نانو ذرات طلا می توانند این اشعه را کنترل کرده و با آن سلول های سرطانی را تحت تابش رادیو اکتیو قرارداده و از بین ببرند.

البته این تحقیقات هنوز در مراحل آزمایشی بوده و به زودی مراحل تست انسانی آن اجرا می شود.

امروزه استفاده از پرتوهای رادیو اکتیو به عنوان یکی از راه های درمان سرطان شناخته می شود اما این تابش رادیو اکتیو به سایر بافت ها نیز آسیب میزند.