به گزارش افکاربه نقل ازملت ایران، انجمن بین المللی فوتبال(IFAB) و فیفا از نسل جدید لباسهای ورزشی فوتبالیستها خبر دادند. آنها اعلام داشتند که پیراهن های فوتبالیست ها به یک تراشه الکترونیکی مجهز می شود تا وضعیت سلامت بازیکنان را در زمین بازی کنترل کند. این تراشه در یقه پیراهن ورزشی نصب می شود تا ضربان قلب، دمای بدن و مسافت دویده شده توسط بازیکن را کنترل و مشخص کند.

طبق قوانین فعلی بازیکن و کادر فنی هیچ گونه ارتباط الکترونیکی نمی توانند داشته باشند در حالی که رییس اجرایی این انجمن آقای استوارت ریگان می گوید این تراشه که در قسمت عقب یقه پیراهن کار گذاشته می شود وضعیت سلامت بازیکن و همچنین تغییرات جسمانی او را در اختیار کادر فنی و مربی قرار می دهد.