افکار

- به تازگی یک شرکت کامپیوتری دست به کار جالبی زده است و با استفاده از دست بندهای انعطاف پذیر و حافظه ها جانبی کامپیوتری مچی ساخته است. این مچ بند تمامی سیستم عامل هایی که تا به حال ارائه شده است را در خودش دارد و به شما اجازه می دهد تا آن ها را در هر مکانی اجرا کنید.