افکار

- یک محقق ژاپنی در همایش سالانه انجمن آمریکایی پیشرفت علم که در بوستن برگزار شده بود، ویدئویی ارائه کرده که نشان دهنده تواناییهای قابل توجه یک شامپانزه به نام " آیومو " است.

وقتی که ارقام یک تا ۹ به صورت تصادفی روی یک صفحه نمایش ظاهر می شود و ناپدید می شوند، این شامپانزه می تواند توالی و محل دقیق هرکدام از اعداد را روی صفحه نشان دهد.

براساس اظهارات تتسومورو ماتسوزاوا محقق موسسه تحقیقات پستانداران در دانشگاه کیوتو اظهار داشت: " آیومو " همچنین اعداد ۱ تا ۱۹ را آموخته و می تواند هرکدام را به صورت صعودی لمس کند.

درحالی که ماتسوزاوا این ویدئو را به دانشمندان و روزنامه نگاران نشان می داد، ناگهان ماتسوزاوا گفت: نگران نباشید، هیچ کس نمی تواند این کار را انجام دهد. این کار برای شما غیر ممکن است.

وی در ادامه گفت: تعداد افراد بسیار معدودی چنین توانایی دارند، این افراد مبتلا به سندرم دانایی هستند که این سندرم با ناتواناییهای شدید مغزی همراه است. به سادگی می توان گفت که این کار فراتر از قدرتهای یک انسان عادی است. از سوی دیگر شش شامپانزه از شش شامپانزده آزمایش شده به سرعت می توانند محل و ترتیب ۹ رقم را به خاطر بسپارند.

این حافظه باورنکردی کوتاه مدت به شامپانزه ها کمک می کند که در حیات وحش زنده بمانند. آنها اغلب باید تصمیمهای سریع و پیچیده اتخاذ کنند.

حافظه عملی شکل فعال حافظه کوتاه مدت است، یک فضای ذهنی که به مغز این امکان را می دهد که به چند چیز در یک زمان فکر کنیم.

این محقق ژاپنی گفت: برای شامپانزه ها، حافظه عملی به آنها در حرکت بین شاخه های درختهای بزرگ برای یافتن غذا، تصمیم برای این که هنگام مقابله با گروه های رقیب چه واکنشی نشان دهند ، کمک می کند.