افکار -

این کمیته هفت نفره متشکل از فرهاد توحیدی، جمال خندان و ابراهیم مختاری به عنوان نمایندگان خانه سینما و جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی و عباس بابویهی به عنوان نمایندگان سازمان سینمایی و مسعود جعفری جوزانی، تهیه کننده و فیلمساز بود که جوزانی به نوعی به عنوان هماهنگ کننده و حکم در این جلسات حضور داشت.

جوزانی به ایسنا گفت: «اولین جلسه رسمی این کمیته در روز چهارم بهمن ماه برگزار شده بود و همانطوری‌که پس از آن اعلام کرده بودم، تصمیم گرفته بودیم که هرچه زودتر این اصلاحات انجام گیرد و قول اواسط اسفند را داده بودم اما همدلی و تلاش دلسوزانه دوستان باعثشد تا نتیجه مطلوب، زودتر از موعد مقرر بدست آید.»

وی خاطرنشان کرد: در بیست و هفت روز گذشته، طی جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی فراوان و شنیدن نظرات و دغدغه‌های همه اعضا، این اساسنامه تصویب و به تایید همه اعضا رسید.»

مسعود جعفری جوزانی افزود: «در این جلسات سعی ما این بود که تمامی چالش‌هایی را که سینما با آن درگیر است، در نظر داشته باشیم و اساس‌نامه‌ای را تصویب کنیم که سینما را، ضمن فعال و تاثیرگذاری اجتماعی‌اش از تغییر و تحولات روز سیاسی دور نگه دارد.»

این کارگردان و تهیه کننده سینما همچنین گفت: در تمام این موارد نگاه دقیق به قانون مدنظر بوده و ضرورتها و اهداف صنوف سینمایی و اهالی خانواده محترم سینما مدنظر گرفته شده است، خوشبختانه آنچه تصویب شد، تمامی این موارد را در بر داشت و رضایت همه اعضای این کمیته را جلب کرد. امیدوارم متن ارائه شده بی کم و کاست به تصویب قانونمداران رسیده و پیش از پایان اسفند ماه شاهد بازگشایی خانه سینما باشیم