گروه فرهنگ و هنر:

بخشی دارد به نام " حکایت " دراین بخش راوی برای بیننده، داستان‌های جالب قدیمی روایت می کند. در قسمتی قرار است به زندگینامه ابوعلی سینا پرداخته شود. آقای راوی شروع می کند به روایت زندگی دانشمندان شهیر ایرانی اما مدت زیادی نمی گذرد که یک تاجیک می آید و جلوی راوی را می گیرد. با لهجه شیرینش می گوید " چکار می کنی؟ این اسطوره ماست، ابوعلی مال ماست " وقتی راوی با سند و مدرک لازم نام جد ونشانی محل تولد ابوعلی سینا را می آورد، مرد تاجیک جواب می دهد " یک تاجیک هیچ وقت دروغ نمی گوید، ما ابن سینا را ثبت کرده‌ایم. " بعد از آن نوبت به مولوی و زکریای رازی می رسد و به ترتیب مدعیانی است که از ترکیه و کشورهای عربی هر کدام با ظرافت خاصی می گویند این اسامی را آنها ثبت کرده اند و آنها ایرانی نیستند والخ.

به گزارشافکارنیوز، البته این تنها بخش جذاب مجموعه خنده بازار نیست. نویسندگان خوش ذوق و کارگردان خوب این مجموعه با ظرافتی خاص نوعی طنز تلخ اجتماعی را ایجاد کرده اند که آدم حیفش می آید پیشنهاد دیدن آنرا ارایه نکند. حتی بازیگران خنده بازار هم با بازی ای با کیفیت، شوخی‌های به جا واحترام به متن اصلی نویسنده(که همگی‌شان بازیگرانی بی نام ونشان وغیر مدعی هستند) مجموعه‌ای قابل تحمل را برای بینندگان عادی تهیه کرده‌اند که می تواند۴۵دقیقه‌ای حال خیلی ها را خوب کند.

حالا این وسط شما هستید که با دیدن چند قسمت خنده بازار می توانید قضاوت کنید در روزهایی که رضا عطاران برای ساختن کار طنز به تلویزیون فخر می فروشد و ناز مهران مدیری را هم کسی برای کارگردانی ۹۰شبی های معروفش نمی خرد چگونه یک تیم توانسته بدون تکیه به کلیشه‌ها این مجموعه خوب را بسازد. راستی این روزها کسی اعتماد کرده از خیر پولش بگذرد و " ویلای من " مهران مدیری را بخرد؟

نویسنده: کامران بارنجی