به گزارش افکارنیوز، خداوند متعال می‌فرمایند: ای پسر آدم، سه لطف در حق تو کردم:

۱ - گناهانی از تو را پوشانیده‌ام که اگر بستگانت بفهمند تو را دفن نمی‌کنند.

۲ - از تو قرض خواستم برای ذخیره آخرت خود(یعنی آنچه را که می‌کنید در دنیا خدا برای شما ۷۰ یا ۷۰۰ برابر ذخیره می‌کند.) ولی مضایقه کردی و ندادی.

۳ - یک‌سوم مالت را برای بعد از مرگت در اختیار خودت گذاردم، ولی تو پیش نفرستادی و به خود ظلم کردی.

منبع:

سخنان چهارده معصوم، مرحوم آیتالله علیاکبر مشکینیاردبیلی