به گزارش افکارنیوز، حسن رحیم پور ازغدی شب گذشته در یادواره سردار شهید محمد طاهری، جانشین فرمانده تیپ امام صادق لشکر پنج نصر در محل تالار نور مشهد، گفت: امروز شخصیت شهید طاهری و امثال او که تمام وجودشان متوجه خدا بود و به هیچ چیز دیگری توجه نداشتند، جهان جدیدی در دنیا ساخته است با انسان هایی جدید.

رمز پیروزی ما جهاد با نفس است نه سلاح و تجهیزات نظامی

وی با اشاره به مقاومت کم نظیر رزمندگان اسلام در عملیات بدر و چهار راه خندق و شهادت مظلومانه آنان، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن وجب به وجب خاک را به گونه ای با برنامه ریزی بمباران می کرد به طوری که می توانستیم حدس بزنیم خمپاره بعدی به کجا می خورد، دشمن از سه طرف آتش می ریخت و همه شهید و مجروح شده بودند و گوشت و خون شهدا به سر و صورتمان پاشیده بود، ورژن جدیدی از انسان ها بودند که پایمردانه ایستادند و ثابت کردند خون بر شمشیر پیروز است.

وی تأکید کرد: هر چقدر هم مهمات و اسلحه داشته باشیم، بدون طاهری ها، همت ها، خرازی ها و باکری ها نمی توانیم پیروز شویم چون اسلحه را همه دارند و وجه تمایز ما به امثال این آدم های جدید است.

رحیم پور ازغدی با اشاره به یکی از یادداشت های شهید طاهری که می گوید «خالص ترین اولیای خدا در نیمه های شب ذکر می گویند، هرگز طعم ذکری را که رزمندگان زیر آتش دشمن و چشم در چشم مرگ می گویند را نچشیده اند…»، اظهار داشت: پسر شهید می گفت از بس پدرم را دیر به دیر می دیدم زبانم نمی چرخید بگویم «بابا»، می گفتیم» حاجی طاهری» امثال شهید طاهری نیز فرزندان و خانواده شان را دوست داشتند اما گذاشتند و گذشتند و این همان فرق میان قاعدین و مجاهدین است.

رحیم پور ازغدی اضافه کرد: شرایط جنگ از نظر امکانات و تجهیزات به قدری سخت بود که شهید شوشتری به غواصان سفارش می کرد «برادران خواهشا طوری گلوله بخورید که لباستان سوراخ نشود، این ها را به زحمت تهیه کرده ایم و کم داریم، باید بعد شما استفاده شود.»

وی در پایان گفت: در وصیتنامه شهید طاهری آمده است ما مقلب القلوب را هر شب اینجا می بینیم؛ ما اگر قلبمان را فتح کردیم، فتح الفتوح است؛ فتح خاکریز مهم نیست، ما پیروزی بر قلب را مقدم بر پیروزی بر دشمن می دانیم. هدف ما از مبارزه، راضی کردن خداست نه فتح بغداد. این اخلاص است که مردم را متحول می کند. متکی به خدا باشد نه به اسلحه. اگر گاهی حسب ظاهر شکست می خوریم، باکی نیست برای تهذیب نفس لازم است