به گزارش افکارنیوز، عبدالله قندهاری درباره‌ پروانه‌ی نمایش دو فیلم «رسوایی» و «قاعده تصادف» که در نوبت اکران نوروزی قرار دارند، توضیح داد: امروز به طور قطع پروانه‌ی نمایش فیلم «رسوایی» صادر می‌شود، اما «قاعده تصادف» اصلاحاتی نیاز دارد که باید درباره آن انجام بگیرد.

او اضافه کرد: ما با کارگردان فیلم قاعده تصادف در تعامل هستیم و پس از انجام اصلاحات فیلم، پروانهی نمایش آن میتواند صادر شود.